Historie osady

Trampská osada Old Wanderers  (Staří Tuláci) alias Vandráci (zdomácnělé jméno osady u nohejbalistů  „jedeme hrát na Vandráky“) letos oslavuje již 83. výročí svého založení. Leží v dosud romatickém údolí  okolo potoku Vejmola, 20 km od Prahy,  v katastru obce Třebohostice – Škvorec s více než 100 členy.

V roce 1930 si místo oblíbili trempové z Prahy, kteří sem jezdili každou sobotu odpoledne stanovat. Hlavními jejich aktivitami byl sport (fotbal, nohejbal, volejbal, lední hokej, atletika, stolní tenis, kuželky aj.) a kulturní, zejména hudební vyžití. Nejdřív postavili jeden srub, který sloužil jako "osadní chata", poté se sruby začaly pomalu množit, v současnosti je jich k 50ti.

TSO OW se stala jedním z průkopníků nohejbalu, ve spolupráci s dalšími trampskými osadami založila „pražské nohejbalové mistrovství“, ve kterém pokračoval nohejbalový svaz. V tomto sportu dosáhla největších sportovních úspěchů. Pod hlavičkou ZPA Košíře se probojovala až do první národní ligy, tehdejší nejvyšší soutěže.

Na vybudovaných hřištích u osadní chaty budeme letos pořádat již 69. ročník nohejbalového turnaje. Udržujeme přátelské styky s blízkými osadami, Ervetem ze Škvorce, Hujarou a Old Winipegem z Babic, pravidelně k nám jezdí kamarádi ze Šacungu z Lensedel a další.

Za osm desetiletí existence osady, vzniklo několik hudebních uskupení  a protože nejenom sportem živ je tramp, ducha svého povznášíme jak v osadní chatě, tak i v třebohostické restauraci „U Dakona“, kde si rádi při kytarách zazpíváme.

Osadu za celou dobu trvání vedlo 7 šerifů. Byli to kamarádi: O. Ringelhán, F. Mašek, R. Hora, K. Celerin, Z. Klazar, J. Čech st., Vojta Strnad ml. a nyní je naším obětavým šerifem Jarda Čech junior. 

 

Díky tomu, že na osadu ještě nebyl zaveden elektrický proud, máme početnou základnu mladší generace, která pokračuje v úspěšných akcích a kamarádském životě osady Old Wanderers smile

INKALAMÁJA  DŽIN!